بررسی ارتباط بین سطح مارکرهای آسیب قلبی تروپونین و کراتینین کیناز MB پس از PCI الکتیو و حوادث ماژور قلبی در طی4 ماه بعد از عمل PCI

The relationship between troponin and creatine kinase MB enzyme levels after elective PCI and major cardiac events within 4 months after PCI


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: اسما یوسف زاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 95620
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط بین سطح مارکرهای آسیب قلبی تروپونین و کراتینین کیناز MB پس از PCI الکتیو و حوادث ماژور قلبی در طی4 ماه بعد از عمل PCI
عنوان لاتین طرح The relationship between troponin and creatine kinase MB enzyme levels after elective PCI and major cardiac events within 4 months after PCI
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه بالینی
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علیرضا رایمجری دوماول Alireza_rai.com@ yahoo.com
اسما یوسف زادهمجریاجراء طرحدستیاریasmayosefzadeh@yahoo.com
مصطفی بهره مندمشاورمشاور طرح Dr_M_Bahremand@yahoo.com

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه