پایبندی به درمان در بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان امام علی(ع): بررسی نقش عوامل روانشناختی

Adherence to treatment in heart patients admitted to hospital Imam Ali (AS): The Role of Psychological Factors


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: محمد رضا سعیدی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 95284
عنوان فارسی طرح پایبندی به درمان در بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان امام علی(ع): بررسی نقش عوامل روانشناختی
عنوان لاتین طرح Adherence to treatment in heart patients admitted to hospital Imam Ali (AS): The Role of Psychological Factors
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمد رضا سعیدیمجری MRSAIDI@yahoo.com
علیرضا رایمجری دوم Alireza_rai.com@ yahoo.com
پریسا جانجانیپژوهشیار p_janjani@kums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه