بررسی مقایسه ای کارایی روش K- نزدیکترین همسایه وزنی و مدل کاکس در تعیین زمان بقای بیماران قلبی بعد ازعمل آنژیوپلاستی

A comparative study of the performance K- nearest neighbor method with Cox regression of predict survival time of coronary angioplasty patients


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: منصور رضایی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 95589
عنوان فارسی طرح بررسی مقایسه ای کارایی روش K- نزدیکترین همسایه وزنی و مدل کاکس در تعیین زمان بقای بیماران قلبی بعد ازعمل آنژیوپلاستی
عنوان لاتین طرح A comparative study of the performance K- nearest neighbor method with Cox regression of predict survival time of coronary angioplasty patients
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه کوهورت آینده نگر
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
منصور رضاییمجریاول(phD)دکترا تخصصیRezaei39@yahoo.com
افشین الماسیمشاور (phD)دکترا تخصصیafalmasi@kums.ac.ir
علیرضا رایهمکاراصلی Alireza_rai.com@ yahoo.com
رضا هاشمیمشاور
فاطمه السادات حسینیدانشجوهمکاری درتمام مراحلکارشناس ارشد fa.hosseini90@gmail.com

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه