ارزیابی درونی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1394


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان:

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94158
عنوان فارسی طرح ارزیابی درونی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1394
عنوان لاتین طرح
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
ناهید صالحیمجری اول فلوشیپ
حسین کریممجری دوم
لیدا معمارافتخاریهمکاراصلی mhokazemi@yahoo.com
رضا حیدری مقدمهمکاراصلی heidarymoghadam@yahoo.com
مصطفی بهره مندهمکاراصلی Dr_M_Bahremand@yahoo.com
عاطفه انصاریانهمکاراصلی
مرضیه قادری نیکهمکاراصلی
علیرضا رایهمکاراصلی Alireza_rai.com@ yahoo.com
مهران بابانژادهمکاراصلی کارشناس ارشد
طناز کرباسیهمکاراصلی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه