بررسی اپیدمیولوژی، فاکتورهای خطر و عاقبت داخل بیمارستانی بیماران سندرم کرونری حاد (ACS) با سن کمتر از 40 سال بیمارستان های شهر کرمانشاه در سال 90 - 1389


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان:

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94210
عنوان فارسی طرح بررسی اپیدمیولوژی، فاکتورهای خطر و عاقبت داخل بیمارستانی بیماران سندرم کرونری حاد (ACS) با سن کمتر از 40 سال بیمارستان های شهر کرمانشاه در سال 90 - 1389
عنوان لاتین طرح
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه بالینی
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مصطفی بهره مندمجری اول Dr_M_Bahremand@yahoo.com
پریسا جانجانیپژوهشیار p_janjani@kums.ac.ir
علیرضا رایاستاد مشاور علمی Alireza_rai.com@ yahoo.com
محمد رضا سعیدیاستاد مشاور علمی MRSAIDI@yahoo.com
ناهید صالحیاستاد مشاور علمی فلوشیپ

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه