بررسی پروگنوستیک HSCRP در حوادث حاد کرونوری و تنگی مجدد در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: علیرضا رای

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 91333
عنوان فارسی طرح بررسی پروگنوستیک HSCRP در حوادث حاد کرونوری و تنگی مجدد در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر
عنوان لاتین طرح
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علیرضا رایمجری Alireza_rai.com@ yahoo.com
هومان کاظمیمجری دوم
هاشم کازرانیهمکاراصلی H KAZERANI@HOT Mail.com
فرید نجفیهمکاراصلی (phD)دکترا تخصصیfarid_n32@yahoo.com

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرحعنوان: بررسی اهمیت پروگنوستیک HSCRP در حوادث حاد کرونری وتنگی مجدد در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر استاد راهنما : دکتر علیرضا رای- استادیار اساتید مشاور : دکتر هاشم کازرانی و دکتر فرید نجفی چکیده: هدف: هدف از این مطالعه بررسی اهمیت پروگنوستیک HSCRP در حوادث حاد کرونری وتنگی مجدد در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر می باشد. روش کار: 55 بیمار کاندید PCI ( 30 مرد و 25 زن ) وارد مطالعه شدند. میزان HSCRP قبل از PCI و 24 ساعت بعد از PCI اندازه گیری شد.HCRP نرمال طبق رفرنس mg/dl2 در نظر گرفته شد. بیمارانی که طی این 6 ماه به علت ACS بستری شدند تحت آنژیوگرافی قرار گرفتند و موارد Stent restenosis ثبت شدند. سایر بیماران نیز پس از 6 ماه تحت انجام تست ورزش یا MPI قرار گرفتند و موارد مثبت آنژیوگرافی شدند. نتایج: %60 موارد PCI بر روی شریان LAD ، %22 شریان LCX و %18 شریان RCA بود. قبل از PCI ، %33 موارد HSCRP نرمال و %67 موارد HSCRP بالا داشتند. پس از PCI ، %45 موارد HSCRP نرمال و %55 موارد HSCRP بالا داشتند. 28 بیمار طی شش ماه با تشخیص UA و یک مورد با تشخیص STEMI بستری شدند. 13 بیمار ETT یا MPI مثبت داشتند. 5 مورد دچار RESTENOSIS شدند( 1مورد تنگی خفیف، یک مورد تنگی متوسط و سه مورد تنگی شدید). بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین MACE و میزان HSCRP پس از PCI ، LDL بالا ، Cr بالا و LOW EF ارتباط معنی داری وجود دارد. کلید واژه: PCI, MACE, HSCRP
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه