مقایسه سطح همو سیستین پلاسمای بیمارن مبتلا به CAD شهر کرمانشاه با افراد سالم سال 78


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: بهزاد حاجی مرادی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 78023
عنوان فارسی طرح مقایسه سطح همو سیستین پلاسمای بیمارن مبتلا به CAD شهر کرمانشاه با افراد سالم سال 78
عنوان لاتین طرح
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
بهزاد حاجی مرادیمجری Bhajimoradi@yahoo.com
لیلا زالزادههمکاردانشجو
الهام قنبریانهمکاردانشجو
غلامرضا بهرامیهمکار (phD)دکترا تخصصیgbahrami@kums.ac.ir
حمید راهیهمکار
عبدالرسول مولودیهمکار فلوشیپa moloudi@ yahoo.com
رامین محمدرضائیهمکار
فرزاد صاحب جمعیهمکار Dr_Fsahebjamee@yahoo.com
هاشم کازرانیهمکار H KAZERANI@HOT Mail.com
محمد رضا سعیدیهمکار MRSAIDI@yahoo.com
علیرضا رایهمکار Alireza_rai.com@ yahoo.com
ناهید صالحیهمکار فلوشیپ
امیر کیانیهمکار (phD)دکترا تخصصیamir1kiani@yahoo.com

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه