مقایسه اثردرمانی آنوکساپارین باهپارین دربیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: عبدالرسول مولودی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87039
عنوان فارسی طرح مقایسه اثردرمانی آنوکساپارین باهپارین دربیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر
عنوان لاتین طرح
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
عبدالرسول مولودیمجری فلوشیپa moloudi@ yahoo.com
علیرضا رایهمکار Alireza_rai.com@ yahoo.com
بابک حیدریهمکاردانشجو
فرید نجفیهمکار (phD)دکترا تخصصیfarid_n32@yahoo.com

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه