شبیه سازی سه بعدی جریان خون درانشقاق شریان کرونر استنت گذاری شده


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: وهاب دهلقی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86031
عنوان فارسی طرح شبیه سازی سه بعدی جریان خون درانشقاق شریان کرونر استنت گذاری شده
عنوان لاتین طرح
نوع طرح توسعه ای
نوع مطالعه
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
وهاب دهلقیمجری (phD)دکترا تخصصیdr.dehlaqi@yahoo.com
علیرضا رایهمکار Alireza_rai.com@ yahoo.com
سیامک نجاریانهمکار
محمدتقی عیوضیهمکار (phD)دکترا تخصصیdr m teivazi@ kums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه