بررسی شیوع آریتمی های قلبی در بیماران افسرده ماژور مصرف کنندة ضد افسردگی های سه حلقه ای


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: مرضیه عصاره

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 83022
عنوان فارسی طرح بررسی شیوع آریتمی های قلبی در بیماران افسرده ماژور مصرف کنندة ضد افسردگی های سه حلقه ای
عنوان لاتین طرح
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مرضیه عصارهمجری Marzieh Assareh @yahoo.com
زهرا آقایانیهمکاردانشجو
خیراله صادقیهمکار
علیرضا رایهمکار Alireza_rai.com@ yahoo.com

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه