بررسی ارتباط نتایج hs-CRPبا بروز حوادث حاد عروق کرونری در بیماران با آنژین ناپایدار


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: هاشم کازرانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 83043
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط نتایج hs-CRPبا بروز حوادث حاد عروق کرونری در بیماران با آنژین ناپایدار
عنوان لاتین طرح
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
هاشم کازرانیمجری H KAZERANI@HOT Mail.com
علیرضا رایهمکار Alireza_rai.com@ yahoo.com
منصور رضاییهمکار (phD)دکترا تخصصیRezaei39@yahoo.com
یاشار محرم زادههمکاردانشجو
فرزانه گودرزیهمکار

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه