بررسی تاثیر احتمالی عفونت حاد ناشی از سیتومگالوویروس بر بروز آنفارکتوس حاد میوکارد


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه

مجریان: جاوید رهبری نیا

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 82026
عنوان فارسی طرح بررسی تاثیر احتمالی عفونت حاد ناشی از سیتومگالوویروس بر بروز آنفارکتوس حاد میوکارد
عنوان لاتین طرح
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه
محل اجرای طرح

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
جاوید رهبری نیامجری
علیرضا رایهمکار Alireza_rai.com@ yahoo.com
حسین حاتمیهمکار
امیرحسین هاشمیانهمکار (phD)دکترا تخصصیdr.ahashemian@kums.ac.ir
علی اصغر صالحیهمکار

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
پیشینه طرح
فهرست کلی فصول
هدف از اجرا
فرضیات یا سوالات پژوهشی
چه موسساتی می‌توانند از نتایج طرح استفاده نمایند؟
در صورت ساخت دستگاه نظر صنعت و داوران
کلمات کلیدی
روش پژوهش و تکنیک‌های اجرایی
دلایل ضرورت و توجیه انجام کار
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
فهرست منابع و مراجع علمی داخلی
فهرست منابع و مراجع علمی خارجی
خلاصه نتیجه اجرای طرح
سابقه علمی طرح و پژوهش‌های انجام شده با ذکر مأخذ به ویژه در ایران
خلاصه طرح طبق اهداف پیش بینی شده
ملاحظات گروه